Utdannets logo
HjelpPlanlegge et kursTilbakemeldingsrunden

Tilbakemeldingsrunden

Etter at du har laget tankekartet og prøvevideoen, er neste steg å sende disse til Utdannet.no. Dette starter en prosess der du vil få nyttige tilbakemeldinger for å gjøre kurset ditt og den tekniske utførelsen bedre.

Veiledningens rolle

En veileder fra Utdannet.no vil se på det du har sendt inn. Først vil de se på den tekniske delen av prøvevideoen din. Veilederen sjekker lyd- og bildekvaliteten, hvordan du presenterer, og hvordan du formidler stoffet. Målet er å hjelpe deg å starte kursskapingen på best mulig måte.

Forbedringer og endringer

Veilederen gir deg tilbakemeldinger på både videoen og tankekartet. Du må da jobbe med disse tilbakemeldingene og forbedre det du har laget. Denne prosessen med å få tilbakemeldinger og gjøre endringer fortsetter til veilederen synes du er klar for å starte med selve kurset.

Fortsett med tilbakemeldinger

Når grunnlaget er godkjent, og du starter på selve innspillingen, er det lurt å fortsatt søke veiledning for å holde kvaliteten oppe:

  • Send inn den første kursvideoen for å sjekke at alt er bra.
  • Etter det første kapittelet, få tilbakemeldinger før du fortsetter med resten.

Fordelene med denne metoden

Å jobbe slik med tilbakemeldinger gjør at du kan forbedre kurset ditt litt etter litt. Det hjelper deg å sikre at det ferdige kurset blir så bra som mulig.

Unntak for de erfarne

Hvis du allerede har laget kurs for Utdannet.no før, kan noen deler av denne prosessen være enklere. Med erfaring kan du kanskje starte på kurset direkte etter at tankekartet er godkjent, uten den første runden med detaljerte tilbakemeldinger.

Oppsummering

Tilbakemeldingsprosessen hos Utdannet.no er laget for å støtte deg gjennom hele kursproduksjonen. Ved å bruke veiledernes kunnskap, kan du forbedre både det tekniske og læringsmessige ved kurset ditt. Dette sikrer at de som tar kurset får en god og lærerik opplevelse.