Utdannets logo
HjelpPlanlegge et kursLage et tankekart

Lage et tankekart

Du skal nå begynne å planlegge kurset ditt. Lag et tankekart som viser alle kapitlene og leksjonene som kurset ditt skal inneholde.

Etter å ha hentet inspirasjon fra andre kurs, er det nå tid for å bruke denne kunnskapen i ditt eget kurs. Her er noen tips for å gjøre planleggingsstadiet til en suksess.

Start sterkt

I begynnelsen av planleggingen, tenk nøye gjennom dine valg. Disse tidlige avgjørelsene vil påvirke hele kurset ditt, og å endre dem senere kan være vanskelig. Sørg for at du starter på den beste måten.

Bruk et tankekart

Start med et enkelt tankekart for å skissere kursets hoveddeler. Dette kartet trenger ikke være detaljert med en gang, men bør vise de viktigste temaene kurset ditt vil dekke. Dette vil hjelpe deg å se kurset ditt i et helhetsbilde og organisere ideene dine.

Deretter bestemmer du hvilke leksjoner som skal være i hvert kapittel. For hver leksjon, legg til noen nøkkelord eller korte setninger som beskriver hva du skal dekke. Husk at du fortsatt planlegger, så hold det enkelt.

Tenk over valgene dine

Når du har en plan for kapitlene og leksjonene, ta et steg tilbake og tenk over dem. Det er viktig at alt er i riktig rekkefølge og bygger logisk på hverandre for å støtte læringen. Spør deg selv om alt er satt opp på en måte som gjør det lett å lære, og om noen leksjoner trenger å komme før andre.

Tenk godt over hvordan alt er organisert. En god struktur, der hvert tema leder naturlig inn i det neste, gjør det lettere for folk å forstå og bli engasjert i kurset. Sørg for at alt flyter godt fra det grunnleggende til det mer avanserte.

Velg navn med omhu

Når strukturen føles riktig, er det på tide å tenke på navnene på kapitlene og leksjonene. Gode navn gjør kurset enklere å navigere og kan til og med påvirke om noen bestemmer seg for å delta. Bruk tid på å lage navn som beskriver innholdet godt og som er tiltalende. Ikke vær redd for å hente ideer fra andres kurs.

Oppsummering

Planleggingsstadiet er viktig for å lage et godt kurs. Ved å ta kloke valg fra starten, bygger du grunnlaget for et kurs som engasjerer og lærer bort på en god måte.