Utdannets logo
HjelpBli kursholderKursholderavtalen

Kursholderavtalen

Før du begynner å planlegge ditt første kurs, er det viktig at du forstår rammene for vårt samarbeid.

Før du kan publisere et kurs på Utdannet.no, må du inngå en kursholderavtale med oss. Denne er utformet for å være rettferdig, transparent og enkel å forstå. Gjennom avtalen inngår vi et faglig og kommersielt partnerskap, med et felles mål om å utvikle nettkurs av høy kvalitet som skal selges gjennom Utdannet.no.

Vi tror på rettferdig inntektsdeling. Derfor går 50 % av inntektene fra kursabonnementene til Utdannet.no, og de resterende 50 % fordeles blant våre kursholdere basert på seertiden som kursene har fått. Dette sikrer en rettferdig kompensasjon for ditt bidrag og din innsats.

Det er superviktig for oss med positive og produktive samarbeid. Derfor er vår avtale designet for å sikre en klar, rettferdig og trygg ramme for dette samarbeidet, slik at du kan fokusere på det du gjør best – å skape engasjerende og lærerike kurs. Vi ser frem til å jobbe sammen med deg og støtte deg på denne reisen!