Utdannets logo
test

Visio: grunnleggende

Startsiden

Espen Faugstad kursholder hos Utdannet.no
Espen Faugstad

16 følgere

Om kurset

Microsoft Visio er et dataprogram som brukes til å lage diagrammer, prosessmodeller og datavisualisering. Visio 2016 gjør det enkelt å lage flytskjemaer, nettverksdiagrammer, organisasjonskart, plantegninger og mer ved hjelp av moderne figurer og maler. Kursinstruktør Espen Faugstad vil guide deg gjennom programmet og lære deg alt du trenger for å komme raskt i gang.


I starten av kurset lærer du hvordan Microsoft Visio er organisert, og hvilke verktøy og panel som er tilgjengelig. Deretter lærer du å lage et flytskjema bestående av figurer, koblinger og tekstfelt. Du lærer også hvordan man formaterer dokumentet slik at det blir visuelt tydelig og effektivt. Avslutningsvis lærer du å lage et organisasjonskart, en plantegning og en tidslinje. Velkommen!


I kapittel 01 lærer du hvordan programmet er organisert. I kapittel 02 lærer du å lage et flytskjema bestående av figurer, koblinger og tekstfelt. I kapittel 03 lærer du å tilpasse flytskjemaet slik at det kommuniserer på en effektiv og tydelig måte.


I kapittel 04 lærer du å lage et organisasjonskart bestående av ledelse og ansatte. I kapittel 05 lærer du å lage en plantegning bestående av rom, dører, vinduer og interiør. I kapittel 06 lærer du å lage en tidslinje bestående av milepæler og blokkfelt.