Avansert formatering i Microsoft Excel laget av Espen Faugstad

Avansert formatering i Microsoft Excel

Introduksjonsvideo

Espen Faugstad kursholder hos Utdannet.no
Espen Faugstad

42 følgere

  • 399 avspillinger
  • 2t 27m
  • 38 leksjoner

God formatering handler ikke bare om å få et regneark til å se pent ut, det handler like mye om å kommunisere effektivt. Et dårlig formatert regneark vil gjøre det vanskelig å lese og forstå innholdet i regnearket. Et godt formatert regneark derimot, vil gjøre det lettere å absorbere informasjonen som presenteres i regnearket.

I dette kurset kommer du til å lære å formatere data i Microsoft Excel. Du kommer til å lære hvordan du gjøre regnearket mer lesbart, mer forståelig og mer effektivt. Du kommer til å lære å formatere tekstverdier og tallverdier, lage egne automatiserte formateringsregler, tilpasser rader, kolonne og celler, formatere tabeller, diagrammer og bilder + mer.

Dette vil du lære:

  • Skape lesbare og forståelige regneark.

  • Implementere automatiserte formateringsregler.

  • Tilpasse og formatere tabeller og diagrammer.

  • Dynamisk betinget formatering.

  • Forbedre regnearkets visuelle design.

  • Avansert tekst- og tallformatering.

Kursmateriell

Last ned kursmateriell(kun for premium- og teamabonnementer)

...mer