JavaScript: grunnleggende laget av Lars Vidar Nordli

JavaScript: grunnleggende

Introduksjonsvideo

  • 454 avspillinger
  • 5t 1m
  • 59 leksjoner

JavaScript er et av verdens mest brukte programmeringsspråk som, sammen med HTML og CSS, utgjør grunnsteinene i moderne webutvikling. Selv om språket opprinnelig ble utviklet for bruk på nettet, har det de siste årene både blitt populært som server-språk og som programmeringsspråk for enkeltstående applikasjoner og apper.

I dette kurset kommer Lars Vidar Nordli til å gi deg en grunnleggende innføring i JavaScript. Målet er at du etter å ha fullført kurset skal kunne lage dine egne interaktive nettsider. Kurset er også en innføring i programmering generelt, og du vil lære konsepter som variabler, arrayer, funksjoner, løkker og objekter.

I kapittel 01 lærer du om JavaScripts historie og hvordan JavaScript brukes sammen med de andre webteknologiene HTML og CSS. I kapittel 02 lærer du om variabler og hvordan du kan lagre verdier i disse. I kapittel 03 lærer du om det som kalles conditional statements og logiske tester.

I kapittel 04 lærer du å lage funksjoner i JavaScript. I kapittel 05 lærer du om arrayer og hvordan disse kan lagre flere verdier. I kapittel 06 lærer du om løkker, eller loops som de kalles på engelsk. I kapittel 07 lærer du å endre elementer på en nettside med JavaScript.

I kapittel 08 lærer du hvordan du kan få ting til å skje på en nettside med events. I kapittel 09 lærer du om objekter i JavaScript. I kapittel 10 lærer du å feilsøke koden din, og hvordan du kan finne informasjon på egen hånd. I kapittel 11 får du sjansen til å prøve deg på egen hånd når du får i oppgave å lage et spill.

Dette vil du lære:

  • Arbeid med arrayer og objekter for datahåndtering.

  • Grunnleggende programmering med variabler, løkker og funksjoner.

  • Feilsøking og debugging av JavaScript-kode.

  • Implementer events for brukerinteraksjon.

  • Manipuler DOM for interaktive nettsider.

Ferdigheter du vil oppnå:

Kursmateriell

Last ned kursmateriell(kun for premium- og teamabonnementer)

...mer