Møteledelse for prosjektledere laget av Birger Landmark

Møteledelse for prosjektledere

Introduksjonsvideo

Birger Landmark kursholder hos Utdannet.no
Birger Landmark

3 følgere

  • 177 avspillinger
  • 48m
  • 9 leksjoner

Møteledelse handler om å lede møter på en god måte, slik at alle føler seg hørt, inkludert og involvert. Det handler om å formidle hva møtet dreier seg om, hva man skal skape og hva man skal oppnå. Det handler om å engasjere, bygge tillit, styre diskusjoner, skape fremdrift og ta beslutninger.

I dette kurset kommer Birger Landmark til å lære deg hva som skal til for å bli en god møteleder. Kurset dekker temaer som: møteerfaringer, møtekultur, møteforberedelser, møteledelse, møteregler, møtekonflikter, møtereferat og møteevaluering. Velkommen!

Dette vil du lære:

  • Evaluer og forbedre møteeffektivitet.

  • Skap fremdrift og ta beslutninger effektivt.

  • Håndter møtekonflikter konstruktivt.

  • Forstå viktigheten av møteforberedelser.

  • Lær å lede møter engasjerende og inkluderende.

  • Utvikle gode møtereferater.

...mer