Birger Landmark kursholder hos Utdannet.no

Birger Landmark

398 avspillinger2 nettkurs3 følgere

Birger Landmark er en erfaren daglig leder og kursholder med over tre tiår dedikert til opplæring innen salg, forhandlinger, presentasjonsteknikk, kundeservice og møteledelse gjennom sitt firma Involver!. Med en bakgrunn fra Norges Markedshøyskole og en siviløkonomgrad fra Handelshøyskolen BI, har Birger en solid forståelse for forretningsstrategier og markedsføringskommunikasjon. Han er spesielt anerkjent for sin ekspertise i å forbedre personlig og kommersiell kommunikasjon for bedrifter, noe som er avgjørende for å oppnå konkurransefortrinn i markedet.

Alle kurs

Møteledelse: effektive møter med kursholder Birger Landmark
48m

Møteledelse: effektive møter

Møteledelse handler om å lede møter på en god måte, slik at alle føler seg hørt, inkludert og involvert. Det handler om å formidle hva møtet dreier seg om, hva man skal skape og hva man skal oppnå. Det handler om å engasjere, bygge tillit, styre diskusjoner, skape fremdrift og ta beslutninger.

I dette kurset kommer Birger Landmark til å lære deg hva som skal til for å bli en god møteleder. Kurset dekker temaer som: møteerfaringer, møtekultur, møteforberedelser, møteledelse, møteregler, møtekonflikter, møtereferat og møteevaluering. Velkommen!

Birger Landmarks avatarBirger Landmark

147 avspillinger4,80(10 anmeldelser)

Presentasjonsteknikk med kursholder Birger Landmark
1t 26m

Presentasjonsteknikk

Presentasjonsteknikk handler om å formidle på en engasjerende, pedagogisk og effektiv måte, slik at du får frem ditt budskap og blir forstått, enten du står foran en forsamling, holder en tale i et bryllup, eller deltar i et møte.

Det å være flink til å presentere er ikke en medfødt egenskap. Det er i likhet med andre egenskaper noe man lærer gjennom øvelse og trening. Så hva er hemmeligheten til en god presentasjon? Gode forberedelser. Jo mer forberedt du er, jo mindre nervøs blir du, desto bedre blir resultatet. Betyr det at nervøsitet er negativt? Nei, snarere tvert imot. Det gjør deg skjerpet og hjelper deg med å holde en god presentasjon.

I dette kurset kommer Birger Landmark til å lære deg presentasjonsteknikker. Kurset dekker temaer som: håndtering av nervøsitet, planlegging av presentasjoner, mottakeranalyse, budskapsutforming, valg av presentasjonsform, riktig bruk av manus + mer.

Birger Landmarks avatarBirger Landmark

251 avspillinger4,92(13 anmeldelser)

Side 1 av 1