Presentasjonsteknikk laget av Birger Landmark

Presentasjonsteknikk

Introduksjonsvideo

Birger Landmark kursholder hos Utdannet.no
Birger Landmark

3 følgere

  • 316 avspillinger
  • 1t 26m
  • 15 leksjoner

Presentasjonsteknikk handler om å formidle på en engasjerende, pedagogisk og effektiv måte, slik at du får frem ditt budskap og blir forstått, enten du står foran en forsamling, holder en tale i et bryllup, eller deltar i et møte.

Det å være flink til å presentere er ikke en medfødt egenskap. Det er i likhet med andre egenskaper noe man lærer gjennom øvelse og trening. Så hva er hemmeligheten til en god presentasjon? Gode forberedelser. Jo mer forberedt du er, jo mindre nervøs blir du, desto bedre blir resultatet. Betyr det at nervøsitet er negativt? Nei, snarere tvert imot. Det gjør deg skjerpet og hjelper deg med å holde en god presentasjon.

I dette kurset kommer Birger Landmark til å lære deg presentasjonsteknikker. Kurset dekker temaer som: håndtering av nervøsitet, planlegging av presentasjoner, mottakeranalyse, budskapsutforming, valg av presentasjonsform, riktig bruk av manus + mer.

Dette vil du lære:

  • Evaluere og forbedre presentasjonsevner.

  • Overvinn nervøsitet og engasjer publikum.

  • Planlegg og strukturer presentasjoner effektivt.

  • Håndter spørsmål og interaksjon med tillit.

  • Velg og bruk presentasjonshjelpemidler riktig.

  • Utvikle klare og overbevisende budskap.

Ferdigheter du vil oppnå:

...mer