Microsoft Visio – komplett guide  laget av Espen Faugstad

Microsoft Visio – komplett guide

Introduksjonsvideo

Espen Faugstad kursholder hos Utdannet.no
Espen Faugstad

42 følgere

  • 309 avspillinger
  • 1t 28m
  • 33 leksjoner

Microsoft Visio er et dataprogram som brukes til å lage diagrammer, prosessmodeller og datavisualisering. Visio 2016 gjør det enkelt å lage flytskjemaer, nettverksdiagrammer, organisasjonskart, plantegninger og mer ved hjelp av moderne figurer og maler. Kursinstruktør Espen Faugstad vil guide deg gjennom programmet og lære deg alt du trenger for å komme raskt i gang.

I starten av kurset lærer du hvordan Microsoft Visio er organisert, og hvilke verktøy og panel som er tilgjengelig. Deretter lærer du å lage et flytskjema bestående av figurer, koblinger og tekstfelt. Du lærer også hvordan man formaterer dokumentet slik at det blir visuelt tydelig og effektivt. Avslutningsvis lærer du å lage et organisasjonskart, en plantegning og en tidslinje. Velkommen!

I kapittel 01 lærer du hvordan programmet er organisert. I kapittel 02 lærer du å lage et flytskjema bestående av figurer, koblinger og tekstfelt. I kapittel 03 lærer du å tilpasse flytskjemaet slik at det kommuniserer på en effektiv og tydelig måte.

I kapittel 04 lærer du å lage et organisasjonskart bestående av ledelse og ansatte. I kapittel 05 lærer du å lage en plantegning bestående av rom, dører, vinduer og interiør. I kapittel 06 lærer du å lage en tidslinje bestående av milepæler og blokkfelt.

Dette vil du lære:

  • Utforme organisasjonskart.

  • Skape tidslinjer.

  • Organisere og navigere i Visio.

  • Tilpasse og formater dokumenter.

  • Lage detaljerte flytskjemaer.

  • Tegne plantegninger.

Ferdigheter du vil oppnå:

...mer