Aina Øverås Skott kursholder hos Utdannet.no

Aina Øverås Skott

1 106 avspillinger2 nettkurs2 følgere

Aina Øverås Skott er en dyktig dataforsker hos SpareBank 1 SMN med en bakgrunn i nano-kjemi fra Universitetet i Oslo. Med ekspertise i SAS Visual Analytics, Machine Learning, Python og SQL, leverer hun innovative løsninger innenfor dataanalyse. Ainas unike evne til å forene teknisk kunnskap med forretningsinnsikt gjør henne til en verdifull ressurs i banksektoren.

Alle kurs

Power BI: grunnleggende med kursholder Aina Øverås Skott
2t 40m

Power BI: grunnleggende

Det er flere grunner til at det kan være svært nyttig å lære Microsoft Power BI. For det første kan Power BI hjelpe deg med å effektivt samle inn og analysere store mengder data fra ulike kilder. Videre gir Power BI deg muligheten til å presentere og visualisere dataene på en oversiktlig og interaktiv måte gjennom dashboards og rapporter. Dette vil hjelpe deg med å enklere forstå mønstre og trender i dataene, og gjøre det lettere å dele funnene med kolleger og interessenter. Å mestre Power BI kan også gi deg en konkurransefordel i arbeidsmarkedet, spesielt innenfor områder som datavitenskap, forretningsanalyse og business intelligence, hvor ferdigheter i dataanalyse og rapportering er høyt etterspurt.

Kurset til data scientist Aina Øverås Skott fokuserer på å lære deg å bruke Power BI Desktop og skytjenesten Power BI Service til å innhente, rense, transformere, analysere, visualisere og dele data. Kurset inkluderer også opplæring i hvordan man gjør datatransformasjoner i Power Query Editor og skriver enkel kode i formelspråket DAX. Etter å ha fullført kurset vil du ha grunnleggende kunnskap om Microsoft Power BI-plattformen og hvordan du kan bruke den på en effektiv måte i din arbeidshverdag.

Aina Øverås Skotts avatarAina Øverås Skott

744 avspillinger5,00(3 anmeldelser)

SQL: grunnleggende med kursholder Aina Øverås Skott
1t 54m

SQL: grunnleggende

Vi lever i en datadrevet verden: Folk søker gjennom data for å få informasjon og innsikt som kan gjøre dem i stand til å ta bedre beslutninger. Og selv om data er overalt, så er det ikke nok å ha tilgang til masse data hvis man ikke klarer å bearbeide og analysere dataen på riktig måte. 

Det finnes mange forskjellige måter å lagre data på. Før i tiden lagret man dataen i permer, men i dag lagrer de fleste norske bedrifter dataen sin i relasjonelle databaser som SQL, MySQL, PostgreSQL eller en annen variant av SQL. Dette gjør grunnleggende forståelse av «Structured Query Language», eller SQL, til en høyt etterspurt og verdsatt ferdighet.

Aina Øverås Skott er «Data Scientist» for Sparebank 1 SMN. I dette kurset vil hun lære deg grunnleggende SQL-programmering. Det kreves ingen forkunnskaper for å ta kurset og all programvare som brukes i kurset har åpen kildekode og er gratis å bruke. Velkommen til grunnkurs i SQL.

Aina Øverås Skotts avatarAina Øverås Skott

362 avspillinger5,00(1 anmeldelse)

Side 1 av 1