SharePoint for bedrifter laget av Espen Faugstad

SharePoint for bedrifter

Introduksjonsvideo

Espen Faugstad kursholder hos Utdannet.no
Espen Faugstad

42 følgere

  • 541 avspillinger
  • 3t
  • 47 leksjoner

Microsoft SharePoint er en plattform hvor bedrifter og organisasjoner kan lagre, organisere og dele dokumenter med hverandre. SharePoint må installeres på en server eller brukes via skyen, i motsetning til Word, PowerPoint og Excel, som kan installeres på egen datamaskin.

Før SharePoint kom ble dokumenter lagret på ansattes datamaskin, og når dokumentene skulle deles, ble de sendt over e-post. Dette er ikke spesielt effektivt. Det er lett å miste oversikt over hvor dokumentene befinner seg, og hvem som har siste versjon. SharePoint løser dette problemet ved å være en plattform hvor alle ansatte kan delta.

I dette kurset kommer Espen Faugstad til å lære deg å bruke SharePoint. I starten lærer du hvordan SharePoint er organisert og hvordan du lager områder. Deretter lærer du å lagre, organisere og dele dokumenter. Videre lærer du å lage lister og sider. Avslutningsvis lærer du å gjennomføre et søk og tilpasse brukertillatelser. Kort fortalt, alt du trenger for å komme raskt i gang.

I kapittel 01 lærer du hvordan Office 365 og SharePoint er organisert. Dette omfatter hvordan du legger nye brukere, tilbakestiller passord og sletter brukere som ikke lenger skal ha tilgang. I kapittel 02 lærer du å jobbe med områder. Det omfatter hvordan du lager og tilpasser områder for din bedrift eller organisasjon.

I kapittel 03 lærer du å jobbe med dokumenter. Dette omfatter hvordan du lager et lagrer, organiserer og deler dokumenter med andre, i tillegg til hvordan du tilpasser visningen av dokumenter. I kapittel 04 lærer du å lage et nytt dokument, redigere et dokument og samarbeide om et dokument.

I kapittel 05 lærer du å lage en liste bestående av egendefinert informasjon. Du lærer også hvordan man importerer en liste direkte fra Microsoft Excel. I kapittel 06 lærer du å lage og tilpasse sider. I kapittel 07 lærer du å søke og finne dokumenter. I kapittel 08 lærer du å lage grupper og tilpasse brukertillatelser.

Dette vil du lære:

  • Lag lister med egendefinert informasjon.

  • Utvikle ferdigheter i dokumentredigering og samarbeid.

  • Opprett og tilpass områder for samarbeid.

  • Lagre, organiser, og del dokumenter effektivt.

  • Lær SharePoint-plattformens grunnleggende organisering.

  • Tilpass sider og håndter brukertillatelser.

Ferdigheter du vil oppnå:

...mer