Landskapsfotografering laget av Øyvind Martinsen

Landskapsfotografering

Introduksjonsvideo

  • 98 avspillinger
  • 3t 15m
  • 20 leksjoner

I dette kurset vil Øyvind Martinsen inspirere deg til å utvide din kreative visjon og din tekniske kunnskap, slik at du kan utvikle deg som landskapsfotograf. Alle ser og tolker verden forskjellig, og din måte å se på og tolke på er unik. Det er dette som er fundamentet og kilden for originalitet.

Min ambisjon er å gi deg et eksklusivt og unikt kurs med mye læring og inspirasjon. Det du lærer her kan du også bruke i alle typer landskapssituasjoner også på andre steder. På tradisjonelle kurs får du generalisert kunnskap. På dette kurset får du spesialisert kunnskap.

Dette vil du lære:

  • Utvikle unik kreativ visjon.

  • Mestre komposisjon i landskapsfotografi.

  • Forbedre teknisk fotokunnskap.

  • Anvende lys og filtre kreativt.

  • Bruke spesialisert landskapsutstyr effektivt.

  • Beherske etterbehandling i Adobe Lightroom.

Ferdigheter du vil oppnå:

...mer