Utdannets logo

Søkeresultat for: Datavisualisering

4 resultater

Power BI: grunnleggende med kursholder Aina Øverås Skott
0:55

Power BI: grunnleggende

Det er flere grunner til at det kan være svært nyttig å lære Microsoft Power BI. For det første kan Power BI hjelpe deg med å effektivt samle inn og analysere store mengder data fra ulike kilder. Videre gir Power BI deg muligheten til å presentere og visualisere dataene på en oversiktlig og interaktiv måte gjennom dashboards og rapporter. Dette vil hjelpe deg med å enklere forstå mønstre og trender i dataene, og gjøre det lettere å dele funnene med kolleger og interessenter. Å mestre Power BI kan også gi deg en konkurransefordel i arbeidsmarkedet, spesielt innenfor områder som datavitenskap, forretningsanalyse og business intelligence, hvor ferdigheter i dataanalyse og rapportering er høyt etterspurt.


Kurset til data scientist Aina Øverås Skott fokuserer på å lære deg å bruke Power BI Desktop og skytjenesten Power BI Service til å innhente, rense, transformere, analysere, visualisere og dele data. Kurset inkluderer også opplæring i hvordan man gjør datatransformasjoner i Power Query Editor og skriver enkel kode i formelspråket DAX. Etter å ha fullført kurset vil du ha grunnleggende kunnskap om Microsoft Power BI-plattformen og hvordan du kan bruke den på en effektiv måte i din arbeidshverdag.

Aina Øverås Skotts avatarAina Øverås Skott

2t 40m29 leksjoner5,00(3 anmeldelser)

Excel: avansert formatering med kursholder Espen Faugstad
0:58

Excel: avansert formatering

God formatering handler ikke bare om å få et regneark til å se pent ut, det handler like mye om å kommunisere effektivt. Et dårlig formatert regneark vil gjøre det vanskelig å lese og forstå innholdet i regnearket. Et godt formatert regneark derimot, vil gjøre det lettere å absorbere informasjonen som presenteres i regnearket.


I dette kurset kommer du til å lære å formatere data i Microsoft Excel. Du kommer til å lære hvordan du gjøre regnearket mer lesbart, mer forståelig og mer effektivt. Du kommer til å lære å formatere tekstverdier og tallverdier, lage egne automatiserte formateringsregler, tilpasser rader, kolonne og celler, formatere tabeller, diagrammer og bilder + mer.

Espen Faugstads avatarEspen Faugstad

2t 27m38 leksjoner5,00(3 anmeldelser)

Excel: diagrammer med kursholder Espen Faugstad
0:59

Excel: diagrammer

Datavisualisering handler om hvordan man presenterer data på en oversiktlig og profesjonell måte. Det handler om å gi rask og effektiv innsikt i noe som ellers ville vært uoversiktlig og komplisert. For vi mennesker er langt flinkere til å prosessere data som presenteres visuelt enn vi er til å forstå store regneark fulle av tall.


I dette kurset kommer Espen Faugstad til å lære deg å opprette, tilpasse og perfeksjonere presentasjon av data i diagramformat. Du kommer til å lære å presentere data i stolpediagram, linjediagram, sektordiagram, hierarkidiagram, statistisk diagram, radardiagram og kombinasjonsdiagram. For å ta dette kurset trenger du grunnleggende forståelse av hvordan Microsoft Excel fungerer.

Espen Faugstads avatarEspen Faugstad

2t 44m33 leksjoner4,00(2 anmeldelser)

Visio: grunnleggende med kursholder Espen Faugstad
0:45

Visio: grunnleggende

Microsoft Visio er et dataprogram som brukes til å lage diagrammer, prosessmodeller og datavisualisering. Visio 2016 gjør det enkelt å lage flytskjemaer, nettverksdiagrammer, organisasjonskart, plantegninger og mer ved hjelp av moderne figurer og maler. Kursinstruktør Espen Faugstad vil guide deg gjennom programmet og lære deg alt du trenger for å komme raskt i gang.


I starten av kurset lærer du hvordan Microsoft Visio er organisert, og hvilke verktøy og panel som er tilgjengelig. Deretter lærer du å lage et flytskjema bestående av figurer, koblinger og tekstfelt. Du lærer også hvordan man formaterer dokumentet slik at det blir visuelt tydelig og effektivt. Avslutningsvis lærer du å lage et organisasjonskart, en plantegning og en tidslinje. Velkommen!


I kapittel 01 lærer du hvordan programmet er organisert. I kapittel 02 lærer du å lage et flytskjema bestående av figurer, koblinger og tekstfelt. I kapittel 03 lærer du å tilpasse flytskjemaet slik at det kommuniserer på en effektiv og tydelig måte.


I kapittel 04 lærer du å lage et organisasjonskart bestående av ledelse og ansatte. I kapittel 05 lærer du å lage en plantegning bestående av rom, dører, vinduer og interiør. I kapittel 06 lærer du å lage en tidslinje bestående av milepæler og blokkfelt.

Espen Faugstads avatarEspen Faugstad

1t 28m33 leksjoner0,00(0 anmeldelser)

Side 1 av 1