Utdannets logo

Søkeresultat for: Microsoft Power BI

2 resultater

Power BI: grunnleggende med kursholder Aina Øverås Skott
0:55

Power BI: grunnleggende

Det er flere grunner til at det kan være svært nyttig å lære Microsoft Power BI. For det første kan Power BI hjelpe deg med å effektivt samle inn og analysere store mengder data fra ulike kilder. Videre gir Power BI deg muligheten til å presentere og visualisere dataene på en oversiktlig og interaktiv måte gjennom dashboards og rapporter. Dette vil hjelpe deg med å enklere forstå mønstre og trender i dataene, og gjøre det lettere å dele funnene med kolleger og interessenter. Å mestre Power BI kan også gi deg en konkurransefordel i arbeidsmarkedet, spesielt innenfor områder som datavitenskap, forretningsanalyse og business intelligence, hvor ferdigheter i dataanalyse og rapportering er høyt etterspurt.


Kurset til data scientist Aina Øverås Skott fokuserer på å lære deg å bruke Power BI Desktop og skytjenesten Power BI Service til å innhente, rense, transformere, analysere, visualisere og dele data. Kurset inkluderer også opplæring i hvordan man gjør datatransformasjoner i Power Query Editor og skriver enkel kode i formelspråket DAX. Etter å ha fullført kurset vil du ha grunnleggende kunnskap om Microsoft Power BI-plattformen og hvordan du kan bruke den på en effektiv måte i din arbeidshverdag.

Aina Øverås Skotts avatarAina Øverås Skott

2t 40m29 leksjoner5,00(3 anmeldelser)

PowerPoint: komplett med kursholder Espen Faugstad
1:02

PowerPoint: komplett

Microsoft PowerPoint er et dataprogram som gjør det enkelt å lage presentasjoner bestående av tekst, bilder, illustrasjoner og multimedia. Du bestemmer selv om du vil vise lysbildefremvisningen på egen datamaskin eller via en projektor. PowerPoint har blitt en defacto standard for presentasjoner og brukes utstrakt både i næringslivet og til undervisning.


I dette kurset kommer Espen Faugstad til å lære deg Microsoft PowerPoint 2019 fra A til Å. Du kommer til å lære hvordan du kjøper og installerer PowerPoint på egen datamaskin. Deretter lærer du å lage en presentasjon bestående av tekst, bilder og illustrasjoner. Videre lærer du å lage en PowerPoint-mal, legge til overganger og animasjoner. Avslutningsvis lærer du å ferdigstille og holde en presentasjon.


I kapittel 01 lærer du hvordan du kjøper og installerer Microsoft PowerPoint 2019 på egen datamaskin, enten du bruker Windows eller Mac OS. Du lærer også hvordan brukergrensesnittet er organisert og hvilke verktøy og paneler som er tilgjengelig.


I kapittel 02 lærer du å lage en presentasjon, legge til lysbilder og inndelinger og velge en mal. I kapittel 03 lærer du å legge til tekst, punktlister, nummerlister, notater og kommentarer. I kapittel 04 lærer du å legge til og formatere bilder.


I kapittel 05 lærer du å legge til illustrasjoner som: figurer, ikoner, 3D-modeller, SmartArt og diagram. I kapittel 06 lærer du å legge til multimedia som: video og lyd. I kapittel 07 lærer du å lage din egen lysbildemal som du kan bruke på nytt og på nytt i alle dine kommende PowerPoint-presentasjoner.


I kapittel 08 lærer du å legge til og tilpasser overganger og animasjoner. I kapittel 09 lærer du å ferdigstille en presentasjon. Dette omfatter hvordan du legger til notater, kommentarer, sammenligner presentasjoner, skriver ut et støtteark og bruker funksjonen "Øv inn tidsberegning".


I kapittel 10 lærer du å holde en presentasjon, enten det er på din egen datamaskin eller via en projektor. Du lærer også hvordan du bruker funksjonen presentasjonsvisning. I kapittel 11 lærer du å dele din PowerPoint-presentasjon med andre. Dette omfatter hvordan du beskytter, lagrer, skriver ut eller dele en presentasjon.

Espen Faugstads avatarEspen Faugstad

3t 29m59 leksjoner4,83(12 anmeldelser)

Side 1 av 1