01-02: Annonseformater

Utdannet.no

Kapittel 01: Introduksjon

01-01: Facebook-annonsering

01-02: Annonseformater

01-03: Annonseplasseringer

01-04: Annonseadministrasjon

01-05: Innstillinger

01-06: Piksler

01-07: Konverteringssporing

Kapittel 02: Opprett annonse

02-01: Målsetting

02-02: Publikum

02-03: Demografi

02-04: Interesser

02-05: Atferd

02-06: Forbindelser

02-07: Plasseringer

02-08: Budsjett

02-09: Annonse

Kapittel 03: Rediger annonse

03-01: Rediger annonsesett

03-02: Rediger annonse

03-03: Kopier annonse

Kapittel 04: Analyser annonse

04-01: Søk

04-02: Filtre

04-03: Kolonner

04-04: Tilpass kolonner

04-05: Analyse

04-06: Rapporter

04-07: Google Analytics

04-08: Hotjar

Kapittel 05: Remarketing

05-01: Remarketing

05-02: Kundefil

05-03: Trafikk på nettstedet

05-04: Engasjement på Facebook

05-05: Speilpublikum

05-06: Lagret publikum

05-07: Vis publikumsoverlapping

05-08: Remarketinglister

Kapittel 06: Bilde (magnet)

06-01: Strategi

06-02: Kampanje

06-03: Annonsesett

06-04: Annonse

06-05: A/B-test

06-06: Opprett regel

Kapittel 07: Bilde (konvertering)

07-01: Kampanje

07-02: Annonsesett

07-03: Annonse

07-04: A/B-test

07-05: Opprett regel

Kapittel 08: Video (magnet)

08-01: Strategi

08-02: Kampanje

08-03: Annonsesett

08-04: Annonse

08-05: Remarketing

08-06: A/B-test

08-07: Lag regel

Kapittel 09: Video (konvertering)

09-01: Kampanje

09-02: Annonsesett

09-03: Annonse

09-04: A/B-test

09-05: Lag regel

Kapittel 10: Annonseforslag

10-01: Innleggsengasjement

10-02: Arrangementssvar

10-03: Lokalannonser

10-04: Tilbudsannonse

10-05: Kundeemnegenerering

Kapittel 11: Avslutning

11-01: Slutt

11-02: Spørsmål og svar

11-03: Gi tilbakemelding

Spørsmål og svar